WKK WARMTEWISSELAAR WATER/LUCHT 250kW

(0)
  • WKK installaties met gas & dieselmotoren
  • Residentiele of industriele toepassing
  • Reeds installaties vanaf 6 kW
  • Beschikbaar tot een bereik van 500 kW
  • Grote keuze in motoren
  • Betaalbaar alternatief
Prijs op aanvraag (0.00 incl. BTW)
Meer informatie

Beschikbaarheid en leveringsdatum contacteer ons voor meer informatie.

Onze WKK-installaties worden vervaardigd door een partner met kwaliteitswaarborg ISO 9001-, voorts beschikt deze over ISO 14001 milieuzorgsysteem certificering, en een OHSAS18001 gezondheid en veiligheidssysteem certificering, en natuurlijk zijn onze producten ook CE gecertifieerd.
Het is belangrijk om met een degelijk bedrijf in zee te gaan, temeer dat WKK-installaties een niet geringe investering vergen, en veelal een 24/24/365 continu uitbating hebben.
Het gamma ontplooit zich in 2 energiedragers, enerzijds zijn er de dieseluitvoeringen en anderzijds zijn er de gasuitvoeringen, deze laatste kunnen worden aangeboden in aardgas, biomassagas, butaangas en lpg.
De WKK-installaties worden aangeboden in een bereik van 6 KW tot 500 KW, er is een selectie van gekende merken in motoren, o.a.: Isuzu, Perkins, Cummings, Baudouin, MTU, etc., voor de alternators heeft u de keuze tussen Mecalte, Leroy Somer, Stamford, die u een gewaarborgde stabiele output geven met een goede derde harmonische, zodat u probleemloos gevoelige apparatuur kan aansluiten.
​Zoals bekend gaat 60 tot 70% van de opgewekte energie verloren in warmte die wordt afgegeven aan het milieu, door de generator uit te rusten met een warmterecuperatie met een warmtewisselaar op het koelwater, en warmterecuperatie op de uitlaat mits een geïsoleerde ommanteling kan men maximaal deze “verloren” energie omzetten in “warmte” , voor diverse residentiele of industriële toepassingen, waardoor belangrijker besparingen worden gerealiseerd op energievlak, en er een bijdrage wordt geleverd aan het milieu.
WKK-installaties vindt men veelal terug in de toepassing in kassenkweek, waar de CO², stroom, en warmte worden gerecupereerd.
Bovendien zijn er nog fiscale en andere steun, vanuit de (gewest) regering, maar ook kleinere toepassingen bv in combinatie met zonnepanelen en, opslagbatterij voor residentiele toepassingen, of bv voor koelinstallaties, waar naast het koelen ook een verwarmingsproces in bedrijf is.
Javac kan de volledige installatie op zich nemen, gaande van installatie en in werking treden van de WKK, alsook de volledige sturing naar externe componenten.
Als u interesse heeft in een WKK-installatie stellen wij voor om een kortte beschrijving te sturen van uw bestaande situatie en de toepassing die u voorstelt, dan kunnen wij u een gepaste offerte uitbrengen.
Op onze WKK-pagina stellen wij u enkele WKK-installaties voor in rangorde van 12 tot 80 KW, voorzien van een gasmotor, maar andere projecten zijn ook welkom, ook voor installaties in het buitenland.

WKK, HOE WERKT DAT NU ?

Algemeen kader
Als het over energie gaat, wordt in eerste instantie aan elektriciteit gedacht. Evenwel is het overgrote deel van energie niet elektriciteit, maar wel warmte.
​Klassiek gebeurt de productie van elektriciteit en warmte apart.
De gezamenlijke opwekking van deze 2 energievormen m.b.v. warmtekrachtkoppeling, (WKK).
Dit biedt echter een aantal aanzienlijke voordelen, zoals hierna beschreven.
​Warmte en elektriciteit zijn beide vormen van energie, maar niet gelijkwaardig.
Voor een goede vergelijking houden wij rekening met de omzetbaarheid van energie in een andere energievorm.
Let op, niet alle vormen van energie zijn volledig omzetbaar in andere energievormen.
Wij gebruiken hiervoor de begrippen “exergie” en “anergie”.
​Exergie is dat gedeelte van de energie dat volledig omzetbaar is in een andere energievorm; anderzijds is anergie het gedeelte dat niet (meer) volledig omzetbaar is in een andere vorm.
Het moge duidelijk zijn dat exergie een grotere waarde heeft dan anergie, het is wenselijk dat met deze exergie dan ook zuinig wordt omgesprongen.
​Elektriciteit is een volledig omzetbare energievorm, bijvoorbeeld van mechanische energie, naar warmte, … en bestaat dus voor 100% uit exergie.
Warmte is daarentegen is een energievorm met lagere kwaliteit, die niet meer volledig kan omgezet worden in een andere energievorm.
Warmte bevat dus naast exergie ook anergie, en het aandeel van de anergie neemt toe naarmate de warmte afneemt.
Veelal wordt warmte en elektriciteit gescheiden geproduceerd, d.w.z. dat elke energievorm door een afzonderlijke installatie wordt verwekt.
Elektriciteit, in tegenstelling tot warmte, is gemakkelijk te transporteren.
De productie gebeurt dan ook veelal op afstand, in grote thermische centrales.
Via het hoogspanningsnet wordt de stroom dan naar de eindgebruiker gebracht.
Warmte daarentegen wordt meestal ter plaatse, geproduceerd met behulp van een boiler of een ketel.
​De energie van de brandstof wordt daar via een verbrandingsproces omgezet in warmte.
Deze warmte is meestal gevraagd op een relatief lage temperatuur.
Dit betekent dat de energie uit de brandstof wordt omgezet in warmte met een groot gedeelte anergie.
In het licht van een zo efficiënt mogelijke benutting van brandstoffen (olie/gas) is dit helaas een spijtige vaststelling, gezien kostbare exergie verloren gaat.

​Het principe van WKK
Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een energetisch proces dat bijdraagt tot het beperken van de exergieverliezen bij de warmteproductie.
In dit proces wordt warmte en elektriciteit in eenzelfde installatie geproduceerd. Gelet op het feit dat warmte moeilijk te transporteren is, bevindt deze installatie zich dicht bij de warmteverbruiker.
De hoogwaardige warmte die vrijkomt bij het verbranden van de brandstof in de motor van de generator, (stroomopwekker).
Hierna blijft de laagwaardige restwarmte (waarvan de temperatuur kan gaan van 80 °C tot 500 °C) over, en deze wordt dan gebruikt om te voldoen aan de specifieke warmtevraag van een bedrijf, van een ziekenhuis, .
​Men kan dus stellen dat een WKK een slimme manier is om warmte op te wekken, waarbij men een veel hoger exegetisch rendement bekomt.
Warmte is inderdaad de belangrijkste factor, en het is dan ook essentieel dat die warmte nuttig wordt aangewend.
Daarom wordt een WKK ook bij voorkeur op de warmtevraag gedimensioneerd.
De elektriciteitsopwekking wordt hierbij gebruikt om de warmte op de gewenste temperatuur te produceren, en zorgt daardoor voor minder exergieverlies en voor een meer rationeel energiegebruik.
Het principe van warmtekrachtkoppeling kan verder uitgebreid worden door ook tri generatie te beschouwen.
Naast elektriciteit en warmte produceert een dergelijke eenheid ook koude.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een absorptiekoeler, m.a.w. men gebruikt in een dergelijke machine de warmte om koude te produceren.
Wanneer de warmtevraag in de zomerperiode afneemt, kan de WKK toch nog blijven draaien, en zijn warmte nuttig aanwenden om te voldoen aan de vraag naar koude.

​De sterke punten van WKK
Het grote voordeel van een WKK is dus dat bij een gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit de aanwezige veel beter wordt benut.
Hierdoor is bij co generatie minder brandstof nodig dan bij een aparte productie van eenzelfde hoeveelheid warmte/elektriciteit.
Het is bekend dat de reserves aan fossiele brandstoffen gelimiteerd zijn, zuinig ermee omgaan is de boodschap.
In dit opzicht is WKK natuurlijk een interessante technologie.
De meeste WKK’s werken op fossiele brandstoffen, maar het is ook mogelijk om hernieuwbare energiebronnen als brandstof te gebruiken, denken we maar aan biomassa of biogas.
Een dergelijke toepassing biedt een dubbel voordeel: er wordt niet alleen een milieuvriendelijke brandstof gebruikt, maar deze wordt bovendien optimaal benut.
Minder brandstofverbruik houdt bovendien ook in dat de CO2-uitstoot en de uitstoot van andere schadelijke stoffen (roet, NOX, SO2, CO,) gereduceerd wordt.
De vermelde stoffen komen in steeds hogere concentraties voor in lucht, water en bodem.
De impact ervan op leefmilieu, atmosfeer en klimaat is aanzienlijk, denk maar aan het broeikaseffect en de ozonproblematiek.
Het klimaatbeleid van de Europese Unie hebben drie doelstellingen bepaald voor 2020, gekend als de “20-20-20” doelstellingen.

Deze zijn:

  • 20% vermindering van broeikasgas uitstoot in vergelijking met niveau van 1990;
  • 20% hernieuwbare energieproductie;
  • 20% verbetering op de energie efficiëntie.

​Een WKK-installatie kan hier een bijdrage leveren.
Een toename van het aantal WKK’s zal er bovendien voor zorgen dat de elektriciteitsproductie opschuift van een centrale productie naar een gedecentraliseerde productie.
Dit zal o.m. leiden tot een relatief sterke reductie van de verliezen in het hoogspanningsnet.

Op dit moment zijn er nog geen beoordelingen.

Review

Cijfer