MAAK EEN KEUZE IN PERSLUCHTGEREEDSCHAP.

Back

PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN HEEFT 4 X LANGERE LEVENSDUUR

Door de toenemende aandacht voor energie worden luchtgereedschappen door sommigen als met uitsterven bedreigd voorgesteld.
Maar niets is minder waar.
Pneumatisch gereedschap zal altijd voordeel van kracht gekoppeld aan laag gewicht behouden.
Bovendien sleutelen fabrikanten hard aan de energiezuinigheid van de gereedschappen.
Door de aanpassing van de motor in functie van kracht staat persluchtgereedschap sterker in zijn schoenen dan ooit tevoren.
Een mooi voorbeeld hiervan is onze 1” moeraanzetter, enorm koppel, maar toch slechts 6 kg, niemand doet beter.

PERSLUCHTGEREEDSCHAP VS. ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

De problematiek met persluchtgereedschap (90%) is terug te brengen tot een probleem met zuivere perslucht.
Met name moeraanzetters en ratelsleutels, en bij uitbreiding alle persluchtgereedschappen.
In het verleden was perslucht de energiebron bij uitstek om ze aan te drijven.
Maar de laatste tijd krijgt persluchtgereedschap steeds meer af te rekenen met de concurrentie van elektrisch gereedschap.
Vooral de komst van betere batterijen gaven ze een duwtje in de rug.
Waardoor ze hun voet naast pneumatische tools begonnen te zetten voor bepaalde toepassingen.
Maar als het op kracht aankomt, heeft persluchtgereedschap nog steeds de voorkeur.
De kost van persluchtgereedschap is aanmerkelijk goedkoper als er een persluchtnetwerk in de werkplaats aanwezig is, en waar in werkhuizen is er geen compressor ?
Voeg daarbij een vier- tot achtmaal langere levensduur aan toe.
Een derde punt is het gewicht.
Gereedschap is onontbeerlijk in de werkplaats, waardoor het de hele dag door gebruikt wordt.
Pneumatisch gereedschap ligt lichter in de hand, maar beperkt wel de bewegingsvrijheid door de persluchtslang, (mijdt de goedkope pvc-slangen, en ga voor gevulkaniseerde oliebestendige slangen van javac).
Wat energiezuinigheid betreft, moet perslucht steeds de duimen leggen voor elektrische machines.
Perslucht is inderdaad de duurste energiedrager, daar kunnen wij niet tussenuit.
Wel kan pneumatisch gereedschap overal gebruikt worden waar er perslucht is, ook in explosiegevaarlijke en vochtige werkomgevingen waar elektriciteit niet aangewezen is.

Om op het vlak van energiezuinigheid het gat dicht te fietsen op elektrisch gereedschap, is het van belang om te opteren voor kwalitatief persluchtgereedschap, fabrikanten van kwalitatief persluchtgereedschap investeerden de voorbije jaren fors in nieuwe ontwikkelingen.
Wat resulteert meer kracht uit minder perslucht.

Een andere rode draad in de ontwikkeling van persluchtgereedschap heeft te maken met ergonomie.
Javac hecht groot belang aan het ontwerp om vibraties en geluid tot een minimum te beperken en het gebruiksgemak te verhogen.

Wat nu al vaststaat, is dat het onderscheid tussen elektrisch en pneumatisch gereedschap niet meer zo scherp is en dat het de toepassing zal zijn die de keuze dicteert.

PERSLUCHTSYSTEEM

Persluchtgereedschap is pas de laatste schakel van in het systeem.
Om het correct aan te drijven, gaat er een heel persluchtnet (ALU) aan vooraf dat ook de nodige aandacht vraagt.
Dit is een eenmalige investering, zonder onderhoud.
Persluchtgereedschap is dan ook minder verdwijnt ook zomaar niet uit de werkplaats, verdwijnen.
Het netwerk begint met een compressor die de aangezogen lucht zal samenpersen, zodat de lucht onder hoge druk (7 bar of hoger) beschikbaar is. In functie van de toepassing, wordt dit een zuigerscroll of schroefcompressor.
Een korte audit van al de persluchtgebruikers zal bepalen welk vermogen er dient geïnstalleerd te worden.
Persluchtaansluitingen waar een machine wordt op aangesloten kunnen voorzien worden van een olienevelaar dat ervoor zorgt dat alle onderdelen de juiste smering krijgen.
Filters bewaken de zuiverheid van de perslucht.
Via ALU-leidingen zal de perslucht vervolgens naar verschillende afnamepunten in de werkplaats geleid worden.
Daar gebeurt een koppeling met een rubber slang, waaraan het persluchtgereedschap bevestigd wordt.

PROBLEMEN MET PERSLUCHTGEREEDSCHAP

Als uw persluchtgereedschap niet aan zijn koppel raakt, kan de oorzaak o.m. een lekkende snelkoppeling zijn, of nog andere oorzaken.
Dus niet noodzakelijkerwijs te wijten aan een defect in het toestel.
Bij perslucht komt, zoals hierboven besproken, een hele periferie kijken.
Om de oorzaak van een probleem te achterhalen, moet men dus met een brede blik te werk gaan.
Met onderstaande checklist heeft u overzicht om defecten op te lossen:

ZUIVERE PERSLUCHT ?

Als er condenswater, vuil of andere onzuiverheden in te zien zijn, doet u er goed aan om filters te installeren, mocht dit ontbreken, of om de filters te controleren of ze nog werkzaam zijn.

IS DE WERKDRUK JUIST ?

Meestal ligt deze rond 6,3 bar.
Door verliezen in het persluchtnetwerk kan dat zeer fluctueren zeker bij een te lage capaciteit van de compressor.
Om zekerheid te hebben, kan plaatst men, het beste een drukregelaar op elk aftappunt, hiermee leest u direct de persluchtdrukwaarde af.

IS HET TOESTEL VOLDOENDE GESMEERD ?

Voor een correct gebruik van perslucht is persluchtsmeerolie cruciaal.
Men doet er goed aan om met behulp van een goed afgestelde olievernevelaar persluchtsmeerolie te vernevelen binnen een slangafstand van ongeveer 6 meter.
Gebruik de juiste persluchtsmeerolie, zodat de slang niet wordt aangetast.

WORDT HET TOESTEL OP DE JUISTE MANIER GEBRUIKT ?

Het lijkt een evidentie dat een moeraanzetter dient om bouten vast te zetten, maar voor sommige medewerkers kan hij ook soms dienstdoen als hamer.
Hoe robuust uw persluchtgereedschappen er ook uitzien, het blijven delicate machines.
Door foute handelingen te vermijden, verkleint u de kans op defecten enorm.
Daarnaast moet men rekening houden met de maten van het toestel in functie van de toepassing.
Is de moeraanzetter geschikt voor ½ “doppen, dan moet men er geen 1” bouten mee vastmaken.

IS DE GEBRUIKTE SLANGDIAMETER WEL AANGEPAST AAN HET PERSLUCHTVERBRUIK VAN HET TOESTEL ?

Persluchtgereedschap heeft een zeker volume van perslucht nodig om zijn volle kracht te ontwikkelen.
Dat kan verschillen in functie van het toestel of de toepassing. zowel over- als onder dimensioneren van de slangen is geen goed idee.

IS DE GEBRUIKTE KOPPELING WEL IN ORDE ?

De veiligheidspersluchtkoppeling speelt een belangrijke rol in het creëren van voldoende doorlaat.
Gebruik enkel de javac gecertificeerde Euro veiligheidskoppelingen, met de hoogste doorlaatcapaciteit.
Als uw persluchtgereedschap niet aan zijn koppel raakt, kan de oorzaak een defecte of lekkende koppeling zijn.
In dit geval vervang onmiddellijk

KAN DE COMPRESSOR HET VERBRUIKTE DEBIET WEL AAN ?

Een compressor smeekt om een juiste dimensionering van het persluchtverbruik.
Zowel naar productiviteit als naar energieverbruik.
Bij de installatie gebeurt dit in de meeste gevallen wel correct, maar een werkplaats evolueert door de tijd heen, terwijl de compressor over het hoofd wordt gezien.
Controleer dan ook of uw compressor na enkele jaren, nog steeds het debiet aankan voor het werk dat moet gebeuren.

IS DE AANWEZIGE LEIDINGDIAMETER WEL JUIST ?

Net als bij de slangen moeten ook de leidingen zijn uitgevoerd in functie van de compressor en het aantal, lopende meters.
Kijk naar ons Eqofluids ALU pijpleidingsysteem.
Voorwaar de beste keuze.

Als het op kracht & ergonomie aankomt, heeft persluchtgereedschap nog steeds dat streepje voor op elektrisch gereedschap.

Heb je nog vragen, aarzel niet ons te contacteren.