Back

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Sunweld sprl  (hierna te noemen ‘JAVAC’).

Maatschappelijke zetel: Rue Du Zenith 2 LU-9656 Harlange.  Ondernemingsnummer: RCD 58745

1. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de site zijn eigendom van Javac en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan Javac webpagina’s af te drukken voor persoonlijk gebruik. Onverminderd het bovenstaande zal Javac bezoekers van haar website van tijd tot tijd in de gelegenheid stellen screensavers, wallpaper en andere materialen van de site te downloaden. Deze downloads kunnen onderworpen zijn aan de daarop toepasselijke voorwaarden van Javac.

2. Linken naar de Javac website

Als u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit altijd via de Javac Homepage te doen.

3. Juistheid van gegevens

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra’s zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Javac wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Javac behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De Javac distributeur of desgevallend de erkend reparateur verstrekt u gaarne inlichtingen.

4. Aansprakelijkheid

Javac is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Javac website zouden voorkomen. Javac is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Javac website zijn gelinked.

5. Gegevensbescherming

Javac respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Javac gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

5.1 Persoonsgegevens

Javac verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Javac toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Javac  met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.

Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker Javac toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Javac met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Javac contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen. De bezoeker heeft recht op inzage en ev. correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de Data Privacy Officer van Javac Benelux op onderstaand adres:

Javac showroom
Kwade Weide 1
BE-2920 Kalmthout
België

5.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zal Javac gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operatingsystem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Javac website gekomen bent.

5.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde ‘cookies’ op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u ‘cookies’ van uw harde schrijf verwijderen, ‘cookies’ afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een ‘cookie’ geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Luxemburgse wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen stad  bevoegd zijn.

7. Extra: Algemene voorwaarden batterijen

Javac – Edge battery warranty