Indien er meer stroom wordt opgewekt dan mijn verbruik tijdens een stroomonderbreking, wordt deze dan alsnog naar het net gevoerd?

Neen, want het net is afgeschakeld, deze stroom gaat nadat de batterij is gevuld verloren.

Comment on this FAQ