UPS Systemen

HOE EEN UPS/NOODSTROOM BESTELLEN?

Een UPS voor industriële toepassing is maatwerk, door de vragenlijst in te vullen kunnen wij u een gepaste aanbieding maken

Noodstroom & UPS-systemen voor een veilige en schone voeding

Noodstroom is de voeding aan een elektronetwerk, die in bedrijf komt zodra de gebruikelijke netspanning uitvalt. Om de noodstroomvoorziening te activeren moeten eerst aan 2 worden voorwaarden worden voldaan:

  • De frequentie van het voedende net komt onder 44 Hz voor een tijdsduur van 6
  • De effectieve spanning wijkt meer dan 10% af van de gebruikelijke spanning. Dit is afhankelijk van de aangesloten apparaten.

Een noodstroom-installatie die de netspanning overneemt zonder onderbreking wordt een “nobreak” genoemd. Veelal wordt dit een combinatie van een UPS en een noodstroomgenerator. (NSA) Hierbij wordt de kinetische energie uit de batterijen gebruikt om voor een korte tijd vermogen te leveren. Afhankelijk van het gebruikte opslagmedium en afgenomen vermogen is dit van 8 à 15 seconden tot enkele minuten. Op het moment dat de ingangsschakelaar geopend wordt, wordt ook de NSA gestart. Na ongeveer 8 seconden levert de NSA zijn spanning. Op dit moment wordt er gesynchroniseerd over de ingang schakelaar, met resultaat dat de uitgangsspanning van de NSA in de pas loopt met de uitgangsspanning van de UPS. Dit neemt ongeveer 2 seconden tijd in. Na ongeveer 8 tot 15 seconden wordt de ingang schakelaar van de UPS weer gesloten, waarna de stroomvoorziening plaats vindt via de NSA. Vanuit de NSA wordt een “ready”-signaal verstuurd, waarna de stroom via een ramp-up gekoppeld wordt aan de NSA, dit om de stroom geleidelijk over te nemen. De UPS op zichzelf is geen noodvoeding en wel omdat een UPS het net niet semicontinu kan vervangen.

WAT IS EEN UPS

Een UPS (Uninterruptible Power Supply) is een voeding die ononderbroken spanning levert aan achterliggende apparatuur. Men vindt dit soort installaties dan ook vooral bij datacentra, banken, ziekenhuizen, benzinestations, petrochemie, melkveerobotten, verzekeringen, enz.  Kortom alle toepassingen, waar een 100% netspanning onontbeerlijk is. DE UPS-systemen zijnbeschikbaar in IEC 62040-3-classificatie:

Uit wat bestaat een on-line UPS?

De uitgangsspanning wordt opgewekt door een actief component, zoals bijvoorbeeld een IGBT of een transformator, terwijl de opslag wordt verzekerd door een, batterijpack, die geproportioneerd wordt in functie van het maximaal te leveren vermogen en de maximale tijd dat de UPS het vermogen dient te leveren (meestal enkele minuten).

Grote UPS-systemen kunnen tot enkele MVA leveren en complete computerruimtes en datacentra van stroom voorzien totdat een generator deze taak overneemt.

De meest betrouwbare wijze is de double-conversie-methode: de netspanning (AC) wordt altijd omgezet naar gelijkspanning (DC). In DC worden de batterijen opgeladen. Om vervolgens DC terug om te vormen in AC met een perfecte sinus. En aldus als schone voedingsspanning beschikbaar gesteld aan de aangesloten apparatuur dewelke steeds werkt op de accu’s die continu worden bijgeladen. Door de elektronische regeling is de AC gegarandeerd 50 HZ en 230/400 Volt. Dit soort UPS voorkomt dus naast stroomuitval, ook korte spanningsvallen, pieken en netvervuiling. Doordat een double-conversie-UPS altijd in bedrijf is, is dit de betrouwbaarste oplossing. Een double-conversie-UPS zet de energie twee keer om, wat het rendement gunstig beïnvloedt, met een efficiëntie tot 97%. 

Waarom en wanneer een UPS?

Atmosferische complicaties

Ongunstige atmosferische omstandigheden kunnen de kwaliteit en continuïteit van het net nadelig beïnvloeden. Noodweer zou kunnen leiden tot een complete black-out, tevens kan onherstelbare schade aan computers en elektronische componenten, met o.m. gegevensverlies als gevolg van de krachtige spanningspieken die worden veroorzaakt door bliksem.

Industrie

Industriële omgevingen hebben een grote risicofactor door de aanwezigheid van grote gebruikers zoals lasapparatuur, compressoren, en diverse machines die zijn uitgerust met ware asynchrone motoren, met grote spanningsvallen als gevolg. Deze spanningsvallen vormen, net als spanningspieken en micro-spanning onderbrekingen van het net, een niet te onderschatten gevaar voor gegevensintegriteit, van computers, CNC gestuurde machines enz.

Kantoorcondities

De elektrische storingen op kantoor die worden veroorzaakt door o.m. Kopiemachines, liften, tl-lampen, compressoren en diverse elektrische motoren kunnen onvoorziene problemen veroorzaken. Deze problemen worden dan misschien onderkent, maar kunnen na korte of langere termijn de levensduur van computers en andere elektronische apparatuur gevoelig verminderen, wat dan weer aanleiding geeft tot dure herstellingskosten, of voortijdige investeringen in vervangend materiaal

Menselijke fouten

Ongelukken zijn één van de meest voorkomende oorzaken van plotselinge stroompanne’ s. Ze kunnen veroorzaakt worden door externe werkzaamheden aan het net of door andere interventies door derden (aannemers) die een stroompanne veroorzaken, of door elektrische systemen niet juist te dimensioneren of door dagelijks optredende storingen op kantoor die aanleiding geven om het stopcontact ui te trekken.

Enige resultaat