Nanomag 1500 tpm

Klassieke Generator VS Nanomag Generator
De problematiek van de klassieke generator bij niet-lineaire belasting & UPS….

Er is een “conventionele wijsheid” dat een generator voor gebruik met niet-lineaire belastingen een meetkundige overdimensie dient te hebben van een factor van 2 tot 5 X de nominale capaciteit en bij UPS installaties tot 10 X. voor deze laatste is er zelfs sprake van een bijna-onverenigbaarheid tussen generatorsets en UPS systemen…

Een probleem met die richtlijn is dat er geen vaste consensus is in de industrie van wat exact nodig is, voorwaar een weinig technische basis voor een aanbeveling op basis van alleen de dimensionering…Zelfs als de overdimensionering zich beperkt tot slechts 2 X, zal deze leiden tot onnodige hoge installatie en operationele kosten, daarbovenop komen de verhoogde onderhoudskosten door de generatormotor onderbelast te laten draaien. (roetvorming in de motor)

Niet-lineaire en andere elektronische belastingen eisen vaak een hogere mate van stabiliteit – lees stabiele frequentie in HZ – dan lineaire belastingen bij een generatorset. Deze niet lineaire belasting, vooral bij UPS installaties veroorzaken vaak stroom-pulsaties door een pulserende werking op de electronisch gestuurde brandstofpomp, met mogelijk oscillerend gedrag van de volledige generator.

Dat maakt het probleem alleen nog erger, omdat de meeste generatorsets voorzien zijn van een ACS die de generator zullen uitschakelen bij onregelmatige frequenties. Meer nog de mogelijke gevolgen van de niet-lineaire belastingen op de spanningsvorm, kan resulteren in verwarmings-effecten en verkort het leven in zowel de motor als de alternator. De meeste generatorfabrikanten bevelen daarom ook aan dat slechts 2/3 van de capaciteit van de alternator mag worden gebruikt, om dit potentiële probleem te voorkomen.

Zo kan de afwijking niet hoger zal zijn dan 0,5 hertz / seconde. Wanneer een belasting wordt uitgeoefend op een aggregaat, is het niet ongewoon dat er dode momenten optreden met spanningsvallen tot 10-15 hertz voor korte perioden. Een generator is tenslotte geen equivalent van een netstroombron en het kan de prestaties van het net niet 100% evenaren, Vooral moet aandacht worden besteed aan het feit dat de Sinus van de generator absoluut niet perfect is, met fluctuaties tot 5% en meer op de spanning, en dit zal invloed hebben op de prestaties van de afnemers. Vandaar de vele problemen in specifieke toepassingen, (zoals beschreven in de toepassdingen “nanomag” als we het dan hebben over de asynchrone elektromotoren, is er een bijkomende problematiek van aanloopstroom, tot wel 5 x het nominaal vermogen van de motor. (zie filmpje hieronder) Deze stroom is nodig om de elektromotor vanuit stilstand op toeren te brengen. Bij compressoren kan deze aanloopstroom nog belangrijk oplopen, gezien deze motoren dienen te starten met een reeds aanwezige tegendruk van 8 bar in de ketel….Bij torenkranen spreekt men dan weer van problemen bij frequentie gestuurde hijsmotoren die zeer zwaar belast worden bij het opstarten en zeker bij hun maximale gewichtscapaciteit, en vervolgens de ontlasting bij het dalen van hijslasten

De oplossing: de NANOMAG technologie

De internationaal gepatenteerde Nanomag borstelloze synchrone alternator is gebaseerd op de PMG technologie, maar rekent af met haar vroegere tekortkomingen (gemis aan vermogensbekrachtiging) en heeft bovendien een veel hogere COS phi (0.96) De Nieuwe NM-serie generatoren zijn dan ook het kroonstuk op deze laatste en definitieve ontwikkeling in deze technologie.

De Nanomag alternator bestaat uit 2 nieuwe elementen, t.w. het anker met daarop in vast verband de bekleding met de supermagneten, en een compensatiewikkeling samen met een roterende AVR met fijnregeling die er voor zorgt dat het wisselend spanningssignaal op de output herleid wordt tot vrijwel nul, m.a.w. men bekomt hierdoor een bijna perfecte sinus en een afwijking van maximaal 2% op de voltage en Hz, belast of onbelast. Deze technologie vermijdt het gebruik van een peperdure stuurinverter, wat resulteert in een betaalbare technologie.

Dit is de ultieme oplossing voor de problematiek van de niet-lineaire belasting, zowaar een oplossing voor een aloud technologische probleem, het is bekend dat sinds het ontstaan van de stroomgeneratoren, dit steeds een probleem is geweest van de traditionele generatoren.

De nanomag generators getuigen dan ook van uitermate puike elektrische prestaties m.n. zijn de nominale en stabiele spanning & stroom, gepaard aan een perfect actief & reactief vermogen, waardoor de capacitieve en inductieve belasting hoegenaamd geen probleem meer stellen!

Meer, vergeleken met de klassieke elektromagnetische alternatoren hebben de Nanomag alternatoren een merkelijk hogere prestatie en functie, en een veel hogere efficiëntie, maar ook kleiner, compacter, en lichter in gewicht (-30%). Dit maakt van de Nanomag alternator een “ High-Tec” super-efficiënte en energiebesparende alternator die garant staat voor extreem hoge en ongekende prestaties. Tevens biedt deze technologie een zekere besparing in onderhoud vanwege het ontbreken van koolborstels, en is er ook geen sprake van een excitatie spoel,

Naast deze eigenschappen zijn er nog een aantal opmerkelijke maar interessante “neveneffecten” die deze technologie ondersteunen. Bij resistente belasting (zoals verlichting), kan dit resulteren in een besparing van meer dan 50 gram/KW dieselolie, die een gemiddelde energiebesparing geeft van meer dan 15% in vergelijking met een traditionele generator. Deze verhoogde energie-efficiënte van 15%, leidt tot een besparing van ongeveer 1 liter per uur, (NM-30) bij een levensduur van 40.000 draaiuren resulteert dit in een netto besparing van 40.000 liter diesel, = geweldig terugverdieneffect ! , deze berekening is dan nog slechts berekend voor een nominale lineaire belasting, dit cijfer zal sterk de hoogte inschieten bij de keuze van de Nanomag generator voor niet-lineaire belastingen.

Alle 2 resultaten