4. Persluchttechniek

Meer informatie over zuigercompressoren

De zuigercompressor is één van de eerste compressoren die werd ontworpen, maar hij blijft degene met de meeste toepassingsmogelijkheden en is nog altijd een zeer doeltreffende compressor.

Bij een zuigercompressor wordt een zuiger naar voren bewogen in een cilinder via een krukstang en krukas. Indien slechts één zijde van de zuiger wordt gebruikt voor compressie wordt hij beschreven als enkelwerkend. Indien beide zijden van de zuiger, namelijk de boven- en onderzijde, worden gebruikt, is hij dubbelwerkend.

De veelzijdigheid van de zuigercompressoren kent praktisch geen grenzen. Ze drukken zowel lucht als gassen samen met heel weinig aanpassingen. De zuigercompressor is het enige model dat lucht en gas kan samendrukken tot een hoge druk, zoals voor ademluchttoepassingen.

De configuratie van een zuigercompressor kan variëren van één enkele cilinder voor lage druk/laag volume tot een meertrapsconfiguratie-compressiekabel voor zéér hoge druk. Bij deze compressoren wordt de lucht trapsgewijs samengeperst, waarbij de druk telkens wordt verhoogd vooraleer over te gaan tot de volgende trap, om dan de lucht met nog hogere druk samen te persen.

Compressiecapaciteit:
De CompAir-reeks zuigercompressoren werkt tussen 0,75 kW en 420 kW (1 hp tot 563 hp), waarbij een bedrijfsdruk ontstaat van 1,5 bar tot 414 bar (21 tot 6004 psi).

Typische toepassingen:
Gascompressie (CNG, stikstof, inert gas, gassen gewonnen uit afval), Hoge druk (ademlucht voor duikflessen, seismologisch onderzoek, Air blast circuit), blazen van P.E.T flessen, aanjagen van motoren, Industrieel.

Meer informatie over de schroefcrompressoren

De schroefcompressor is een verdringercompressor met zuigers in schroefformaat; dit is het type van compressor dat vandaag hoofdzakelijk wordt gebruikt.

De voornaamste onderdelen van het schroefcompressorelement bevatten buiten- en binnenrotoren die naar elkaar toe bewegen, waarbij het volume tussen hen en de behuizing afneemt. De drukverhouding van een schroef is afhankelijk van de lengte en het profiel van de schroef en van de vorm van de uitlaatopening.

Het schroefelement is niet uitgerust met kleppen en er zijn geen mechanische krachten om een onevenwicht te creëren. Om deze reden kan het werken met een hoge assnelheid en een hoog debiet combineren met kleine buitenafmetingen.

Compressiecapaciteit:
De CompAir-reeks roterende schroefcompressoren werkt tussen 4 kW en 250 kW (5 tot 535 hp), waarbij een bedrijfsdruk ontstaat van 5 bar tot 13 bar (72 tot 188 psi).

Typische toepassingen:
Lucht voor voeding en dranken, militair, ruimtevaart, automobiel, industrieel, elektronisch, productie, petrochemie, medisch, ziekenhuizen, farmaceutica, instrumenten

Meer informatie over de scroll compressoren

Deze compressortechnologie is een afgeleide uit de warmtepompindustrie, en is door javac verder doorontwikkeld, met name voorzien van een olie injector wat de levensduur van dit soort compressoren belangrijk positief beïnvloed.

Wat mogelijk no de meeste mensen gaat aanspreken is dat deze compressor veruit het minste lawaaihinder veroorzaakt, zelfs nog belangrijk minder dan de schroefcompressoren, hierdoor wordt deze technologie steeds meer een alternatief voor de schroefcompressoren, zeker voor vermogens tussen, de 10 en 20 PK.

Dit type compressor heeft veel minder bewegende delen dan een zuigercompressor. Bij de zuigercompressor zijn er meestal ongeveer 9 bewegende delen per compressor, bij de scroll-compressor zijn er slechts 2 bewegende delen, de stationaire en de bewegende spiraal. Dit betekent dat er veel minder slijtage optreedt en er dus ook veel minder kans is dat iets stuk gaat.

Een ander voordeel is dat er bij dit type geen kleppen nodig zijn, de spiraal zelf zorgt voor het tegenhouden of het doorlaten van het gas. Ook zijn de spiralen zodanig afgewerkt dat ze perfect aansluiten zodat het ontstaan van een lek bijna uitgesloten is. Als de compressor stopt gaan de spiralen lichtjes uit elkaar waardoor de druk overal gelijk wordt en er veel minder wrijving is. Het grote voordeel van dit systeem is dat de compressor veel minder vermogen nodig heeft om te starten. Nog een ander voordeel is dat het vermogen veel minder afhankelijk is van de temperatuur dan bij een zuigercompressor. Algemeen levert de compressor 10 à 20 procent meer vermogen in vergelijking met een zuigercompressor in dezelfde klasse.

Deze compressor wordt veel gebruikt bij de warmtepomp omdat doordat er zoals gezegd heel weinig bewegende delen zijn er dus ook heel weinig trilling en geluid geproduceerd wordt.