3. Las automatisaties

Meer informatie over las automatisaties?

Het automatiseren van het arbeidsproces daar waar mogelijk is helaas de verplichting van elke productiewerkplaats om te kunnen weerstaan aan wurgende concurrentie van diverse aanbieders in o.m. Oost-Europa, of zelfs dichter bij huis in Duitsland… , koppel dit aan de soms hopeloze zoektocht naar gekwalificeerde personeel, als lassers, enz. , dan zijn er nog weinig keuzes te maken.

Door nu uw productieproces te automatiseren scoort u tweemaal, de kostprijs per werkstuk wordt dramatisch goedkoper, en eens goed ingesteld krijgt u een perfecte lasbewerking, hetzij in TIM, MIG, Plasma, of in een andere procedure. Hier spaart u in duur personeel, meestal kan een eenvoudig opgeleide werknemer de productie overnemen van 2 tot 3 lassers, daar zijn taak beperkt blijft tot het plaatsen van het werkstuk, en bedienen van de machine(s), en dit met een resultaat dat steeds 100% correct is, en bijgevolg geen uitval van slechte stukken.
Hoe gaan wij te werk ? Eerst vragen wij u om eens goed na te denken waar u het productieproces kan of wil vereenvoudigen, het meest voor de hand liggende zijn steeds wederkerende constructies. Maar ook zware en complexe werkstukken. Het volstaat om een eenvoudige schets te maken, met vermelding van de diverse parameters zoals, gewicht, omtrek, opstelling, lasprocedé, kortom zo veel mogelijk informatie waarmee onze tekendienst aan de slag kan. In de meeste gevallen kunnen wij u een kant en klare oplossing geven in de vorm van een bestaande automatisatie, zoniet dan krijgt u van ons een schematische voorstelling (zie hieronder) van uw project zoals wij uit onze ervaring uw automatisatie het best en zo economisch mogelijk kunnen uitvoeren, deze service is volledig gratis.
Veelal halen wij een oplossing naar voren die wij reeds op een andere plaats met succes hebben uitgevoerd.
Pas vanaf het concept van automatisatie nauwkeurig is omschreven in de vorm van een protocol van constructie, en dit gekoppeld aan een duidelijk prijsofferte.
Starten wij bij wederzijds akkoord de opdracht, en wordt de eerste contant voorschotfactuur opgesteld à rato van 30% van het totale project. In functie van de moeilijkheidsgraad van het project moet u rekening houden met een oplevertermijn van de 30 tot 150 dagen, voor de verscheping van het project, sturen wij per E-mail een aantal duidelijke detailbeelden op, zodat u een klare kijk krijgt van de machine in proefopstelling. Indien nodig kunnen wij een bezoek plannen aan onze fabriek in Taiwan, om samen met uw ingenieur de machine te testen op haar deugdelijke werking en/of in extremis nog kleine wijzigingen aan te brengen, moest dit alsnog nodig zijn. Bij het verschepen vanuit onze fabriek schrijven wij de tweede contant voorschotfactuur uit van 50 % van de offerte. Daarop wordt uw project verscheept, na ongeveer 30 dagen (Taiwan), wordt de machine verwacht in Antwerpen, waarna wij deze komen afleveren, en wordt het saldo van de factuur gestuurd met betalingstermijn van 30 dagen. Tenslotte is het nog het plaatsen en indienstellen van de automatisatie, die door U wordt uitgevoerd, de werking zal u worde uitgelegd door een van onze medewerkers van zodra de machine operationeel is. Of u kan opteren om deze montage uit te besteden door onze montagedienst die is gestationeerd in Düsseldorf (D) die de automatisatie zal opstellen in zijn totale functionaliteit, en aansluitend het onderricht van deze machine, dit in regie en voor uw rekening. Voor het onderhoud en eventuele wisselstukken kan u steeds terecht bij javac/Kalmthout.